Advokátní kancelář Karel Jandus

Advokátní kancelář Karel Jandus se sídlem na pražských Vinohradech, založená Mgr. Karlem Jandusem, LL.M., advokátem, poskytuje právní služby pro

  • podnikatele - obchodní korporace a fyzické osoby (osvč),
  • nepodnikatele - korporace (spolky, družstva), fundace (nadace a nadační fondy), obce (a jejich příspěvkové organizace) a spotřebitele,
  • soukromé fyzické osoby

Advokátní kancelář Karel Jandus svým klientům poskytuje úplné právní služby (generální praxe). V rámci generální praxe patří mezi nejčastější případy advokátní kanceláře:

Kombinace generální praxe, vzdělání, zkušeností, zásad na kterých stojí advokátní kancelář Karel Jandus i advokacie obecně, nastavení odměny za právní služby dává při malých rozměrech možnost konkurovat jiným právním firmám nejen cenou i přístupem.